Projekt Představujeme látkové pleny

Projekt Představujeme látkové pleny lékařům je jedinečným programem, který přináší informace o možnostech zdravého přebalování lékařům, především gynekologům, a tudíž zejména těhotným ženám v jejich péči. Jeho cílem je příjemným a nenásilným způsobem seznamovat odbornou i laickou veřejnost s moderními variantami zdravého přebalování do látkových plen a ekologicky šetrné péče o miminko.

V roce 2015 se do projektu zapojily 4 brněnské gynekologické ordinace. Jejich aktualizovaný seznam naleznete zde. Během jara 2016 na těchto pracovištích obnovíme zásoby materiálů, které v rámci programu zdarma rozdáváme klientkám ordinací. Rádi bychom v dubnu, kdy se koná další ročník Týdne opravdových plen a soutěž Plena roku 2016 oslovili další lékaře v Brně a Praze a navázali s nimi spolupráci na našem projektu. Naším přáním pro letošní rok je rozšíření projektu, tím pádem i rozšíření informovanosti o zdravém přebalování.

Lékaři, kteří se do projektu zapojí, do svých ordinací obdrží kazetu vzorků nejpopulárnějších variant moderních látkových plen (kalhotková plena, svrchní kalhotky, plena „vše v jednom“, ekologická jednorázová plena). Součástí výbavy jsou také podrobně zpracované informace o látkových plenách. Do ordinací se v případě zájmu rovněž dodávají ukázkové kusy menstruačních kalíšků, o které je mezi odborníky čím dál tím větší zájem způsobený nárůstem dotazů klientek gynekologických ambulancí na tuto hygienickou pomůcku. Popularita užívání menstruačních kalíšků všeobecně roste.

Všechny zmiňované materiály jsou v ordinaci k dispozici, jsou určeny pro zdravotníky, těhotné ženy a ostatní pacientky a klienty v případě jejich zájmu. Slouží k podívání a ohmatání, tedy k základnímu seznámení se s moderními látkovými plenami. Materiály mají být ukázkou toho, jak moderní látkové pleny „naživo“ vypadají, což může u řady lidí dopomoci k odstranění bariér tvořených předsudky či obavami a – jak doufáme – vzbudit sympatie.
Lékaři jsou informováni experty z našeho týmu o základních principech všech zmíněných ekologických produktů a jako poděkování dostávají dárkové balení luxusní přírodní kosmetiky a dalších produktů v BIOkvalitě.

Také (budoucí) maminky si přijdou na své - od svého ošetřujícího lékaře obdrží v období očekávání miminka či po jeho narození dárkový balíček se vzorky přírodní kosmetiky, EKOdrogerie a dalších produktů pečujících o matku a dítě. Tyto balíčky připravujeme ve spolupráci s našimi nejlepšími dodavateli. Během poslední vlny jsme takových balíčků dodali do zapojených ordinací 300 kusů. Od začátku projektu jsme do gynekologických ordinací dodali již kolem 2500 balíčků s produkty a informačními materiály.

Projekt je navržen velmi jednoduše – tak, aby byl snadno kompatibilní s běžným chodem lékařské ordinace. Způsob a míra zapojení je vždy na zvážení samotném lékaři, a to tak, aby to vyhovovalo chodu daného pracoviště. Snad také proto se lékaři do projektu rádi zapojují. Někteří ze zdravotníků již novodobý design plen znají, ale převážná většina bývá překvapena jednoduchostí a elegancí plenkového systému na principu vnitřních a vnějších kalhotek či plenek typu „vše v jednom“. Mají totiž ještě v živé paměti nekonečné vyvařování a žehlení klasických čtvercových plen.

Domníváme se, že informace nabyté v lékařských ordinacích představují hodnověrný zdroj pro (nastávající) rodiče, kteří se rozhodují, jaký způsob péče o dítě budou následovat. Proto si vážíme možnosti šířit osvětu právě tímto směrem a věříme, že tak svým dílkem přispějeme k šetrnějšímu způsobu života rodičů a dětí v našich městech.Kdo má projekt na starost?

hanka@branakdetem.cz

Brána k dětem
www.branakdetem.cz