Plena roku

27.06.2016 13:49

Plena roku je pravidelná každoroční soutěž, ve které spotřebitelé udělují hlas svým nejoblíbenějším plenám. Do soutěže se zapojují především čeští výrobci a dodavatelé moderních látkových plen. Tuto soutěž pořádáme již od roku 2009 proto, abychom podpořili a propagovali látkové pleny na straně spotřebitelů a také stimulovali neustálý vývoj jejich kvality a funkčnosti na straně výrobců. Titul „Plena roku“ je prestižním označením, které ukazuje na vítěze v oblíbenosti konkrétního produktu mezi spotřebiteli. Plena roku je výrobkem, který se osvědčil při každodenním používání stovkám maminek a dětí.

Soutěž probíhá každoročně formou internetové ankety, která bývá spuštěna na jaře měsíc před zahájením Týdne opravdových plen na stránkách www.plenaroku.cz. Co největší objektivita hlasování je defaultně zajištěna nastavením webové ankety - z jedné e-mailové adresy je možno hlasovat pouze jednou. Soutěží se celkem v šesti kategoriích: čtvercová plena, kalhotková plena, AIO plena (neboli plena typu "vše v jednom"), svrchní kalhotky, plena sympatie a absolutní vítěz.

V každé kategorii vyhrává plena s nejvyšším počtem hlasů. Absolutním vítězem se stává produkt, který získá nejvíce hlasů v kterékoli ze čtyř prvních kategorií (tedy čtvercová plena,kalhotková plena, AIO plena a svrchní kalhotky).Výrobci, jejichž produkty vyhrají, mají tímto způsobem zaručenou nejlepší propagaci. Plena sympatie je naopak univerzální kategorií, kam pleny, respektive značky látkových plen, nepřihlašují výrobci a dodavatelé, nýbrž sami uživatelé. Plenou roku se stává plena nejlepší, tedy nejoblíbenější.

Akce je pořádána u příležitosti mezinárodního Týdne opravdových plen (Real Nappy Week), který probíhá po celém světě ve druhé polovině dubna. Jedná se o kampaň za pleny šetrné k životnímu prostředí, kterou v České republice koordinuje organizace Rosa o.p.s. V rámci Týdne opravdových plen bývají po celé republice pořádány besedy, workshopy, přednášky, happeningy, kurzy, soutěže a nejrůznější prodejní akce. Jejich cílem je seznámit spotřebitele s alternativami jednorázových plen. Pořadatelé akcí se snaží pomocí této události zvýšit v české společnosti povědomí o látkových plenách, propagovat jejich používání a zároveň informovat veřejnost o rozmanitosti nabídky, která zde panuje. Aktuální informace o Týdnu opravdových plen naleznete na www.tydenopravdovychplen.cz.

Brána k dětem se do organizace týdne opravdových plen zapojuje klíčovým způsobem. V rámci Týdne opravdových plen pravidelně pořádáme bezplatné přednášky o zdravém přebalování a řadu osvětových akcí přímo na půdě Brány k dětem, ale také v „terénu“ – navštěvujeme blízká i vzdálenější mateřská centra, kde přednášíme o zdravém přebalování a bezplenkové komunikační metodě.  U příležitosti týdne opravdových plen u nás probíhá řada významných slevových akcí na produkty související s přebalováním. Abychom mohli osvětové akce pořádat, žádáme výrobce a dodavatele, kteří se do soutěže hlásí, aby nám v rámci přihlášky zaslali 3 kusy od každé pleny, kterou do soutěže přihlašují. Pleny pak využíváme v rámci osvětových projektů Představujeme látkové pleny lékařům, Látkovací poradkyně na prezentační látkovací výbavičky poradkyň, které pak při své činnosti ukazují zájemcům (rodičům) a na marketingové a dobročinné akce (např. v rámci projektu Rádio Krokodýl - rádio, které pomáhá...). V rámci prvního ročníku soutěže, tedy v roce 2009, byly látkové plenky vydraženy a získané finance byly plně využity na financování osvětových materiálů pro projekt Představujeme látkové pleny lékařům.

V roce 2014 jsme na závěr Týdne opravdových plen uspořádali v našich brněnských prostorách celodenní zábavný program zahrnující přednášky, bazar plen a program pro děti. Podařilo se nám uskutečnit český přebalovací rekord – nejvíce dětí přebalených v jednom časovém okamžiku na jednom místě do látkových plen a zapsali jsme se takto do České knihy rekordů.